Integritet

Integritetsmeddelande - Virtuellt möte

Personuppgiftsansvarig

Polestar Automotive Sweden AB är en svensk juridisk person, med organisationsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9 405 31 Göteborg, Sverige i det följande kallat "Polestar", "vi", och "oss", kommer att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Syfte med och rättslig grund för behandlingen

Med hjälp av ett virtuellt möte kan du få information om önskat fordon från ditt hem eller när du är ute och kör. En livestream upprättas mellan dig och en säljare så att du kan se utställningslokalen och din bil. Säljaren är utrustad med multimedieglasögon så att du kan se allt som säljaren ser via videolänk och kommunicera med honom online. Videosändningen går bara åt ena hållet, dvs. säljaren kan inte se dig. Under det virtuella mötet kan säljaren visa dig alla detaljer direkt på bilen, besvara dina önskemål och frågor och visa dig diverse fordonsinformation, bilder eller videor på din skärm. På din begäran kan säljaren även ta kompletterande bilder eller videor på din önskade bil under mötet och senare skicka dem till din e-postadress. Kommunikationen från din sida spelas inte in. I slutet av mötet kan du även betygsätta mötet genom att ge det "tummen upp" eller "tummen ned". Du kan spontant bestämma dig för att ha ett virtuellt möte i realtid under ordinarie öppettider eller boka en tid för ett virtuell möte via bokningsfunktionen genom att lämna dina kontaktuppgifter. I så fall får du en bokningsbekräftelse och en personlig åtkomstkod via e-post.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar för att kunna genomföra det virtuella mötet, för att boka en tid med dig före mötet och för att tillhandahålla de inspelningar och den information som du har begärt efter mötet. Rättslig grund för behandlingen för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Användardata och ditt betyg på mötet utvärderas dessutom i anonymiserad och aggregerad form för att upptäcka och åtgärda fel och för att kontinuerligt förbättra systemet. Rättslig grund för detta är det berättigade intresset av att upptäcka och åtgärda fel och kontinuerligt förbättra systemet, både för vår egen del och för leverantören av systemet, vypii GmbH, Waitzstraße 18, 10629 Berlin, Tyskland (vypii), som tillhandahåller det tekniska systemet för det virtuella mötet grundat på ett avtal om behandling av personuppgifter enligt artikel 28 i GDPR. 

Utlämning och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer därför även att lämnas ut till och behandlas av systemleverantören och dennes externa datacenter, som drivs av OVH GmbH, St. Johanner Str. 41-43, 66111 Saarbrücken, Tyskland, i egenskap av ett annat personuppgiftsbiträde enligt artikel i 28 GDPR.

Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i samband med det virtuella mötet, dina bokade möten och alla inspelningar och all information som du har begärt i 6 (sex) månader från det datum du senast utnyttjade tjänsten.

Marknadsföringssamtycke

Under det virtuella mötet kan du, om du så önskar, ge ditt samtycke till att Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Sverige, och [lokal enhet], [gatuadress], [postnummer] [ort], [land], behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål i samband med fordon, varor och tjänster som tillhandahålls under varumärket Polestar, inklusive fortsatt personlig support, Polestars nyhetsbrev och enkäter om kundnöjdhet, och att Polestar kontaktar dig via e-post eller telefon i detta syfte. Ditt samtycke kan även omfatta behandling av dina interaktioner i samband med sådana e-postmeddelanden (t.ex. via inbäddade bildfiler som du laddar ned eller länkar som du klickar på) för att optimera vår marknadsföring och för statistiska ändamål.

Samtycke till behandling av personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål är frivilligt, och du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallat samtycke påverkar inte lagligheten i den behandling som utförts innan samtycket återkallades.

Behandlingen av dina personuppgifter till följd av ditt marknadsföringssamtycke regleras av Informationsmeddelande - Håll mig uppdaterad.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vår dataskyddsansvarige finns i vår detaljerade Integritetspolicy.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: