Integritet

Informationsmeddelande - Polestar Fleet - Registrering av ditt intresse

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. De båda företagen bestämmer gemensamt vilket av dem som ska förse dig med information, baserat på den information du lämnar och vilket företag du anger.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i samband med formuläret "Registrera ditt intresse". Syftet med vår behandling är att informera dig om de kommande Polestar Fleet-tjänsterna och kampanjerna via de olika kommunikationskanalerna (e-post och/eller telefon), inklusive att dela dina personuppgifter med våra partners. De uppgifter vi samlar in från dig för ovanstående syfte är:

  • Fullständigt namn.
  • Roll.
  • Företagsnamn.
  • E-postadress.
  • Telefonnummer.

Den lagliga grunden är du, genom att skicka en förfrågan via internet, ett callcenter eller någon annan kanal, ger ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivning ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att avslöjas för och behandlas av din utsedda återförsäljare, våra filialer och affärspartners för ovanstående ändamål (inklusive kreditkontroller). Dina personuppgifter kommer också att avslöjas för fordonsregistreringsmyndigheter i förekommande fall. I relation till våra affärspartners som finns utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter i relation till din begäran om användning av Tjänsten, för att följa upp intresset för våra produkter och för att skicka uppdateringar relaterade till detta under en period om tolv (12) månader från det datum då du anmälde dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till vår behandling av dina personuppgifter relaterat till marknadsföringsändamål. Se Integritetspolicy.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: