Integritet

Informationsmeddelande - Media-webbplats och e-postdistribution

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i samband med att du registrerar dig för att ta emot vår mediainformation. Polestar Performance AB är leverantören av den tekniska plattformen och tillhandahåller även global kommunikation, och Polestar Automotive Sweden AB tillhandahåller lokal kommunikation på marknaden där du har registrerat dig för medieinformation. Den lagliga grunden för vår behandling enligt ovan är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Rikta en begäran om återkallande av samtycke till Polestar i ett e-postmeddelande till [email protected]

Utlämning, överföring och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter behålls och behandlas inom Polestar-organisationen. I relation till våra juridiska personer som finns utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Lagringstid

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter Polestars senaste mediekommunikation.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: