Integritet

Informationsmeddelande – Real-Time Traffic Information

För att Polestar Performance AB ("Polestar", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Real Time Traffic Information, måste vi behandla vissa uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina uppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

2. Behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att Polestar ska kunna förse dig med tjänsten Real Time Traffic Information, och med förbättrade versioner av denna tjänst. Denna tjänst tar emot information från en tredjepartsleverantör av vägtrafikinformation. Den skickar också information från din bil till tredjepartsleverantören av tjänster för att utöka tjänsten.

3. Datakategorier

3.1 Fordonsposition

Dessa data används av tredjepartsleverantören av tjänster för att beräkna trängsel och informera förare om var det finns risk för trängsel.

3.2 Hastighet

Dessa data används av tredjepartsleverantören av tjänster för att beräkna trängsel och informera förare om var det finns risk för trängsel.

3.3 Chassinummer (VIN)

VIN används för att verifiera att ditt fordon har ett abonnemang för den här tjänsten.

4. Datadelning

Hastigheten och positionen för ditt fordon delas via internet med Polestars molntjänst och vidarebefordras till tredjepartsleverantören av tjänster. Informationen används för att beräkna risken för trängsel vid en viss position. Trängselinformationen delas med andra fordon. Ditt chassinummer delas endast mellan fordonet och Polestarmolnet.

5. Laglig grund

Polestar är ansvarig för ovannämnda uppgifter, medan tredjepartsleverantören av tjänster behandlar data om position och hastighetsdata. Ovannämnda uppgifter behandlas på grundval av att denna behandling är nödvändig för att Polestar ska kunna leverera Real Time Traffic Information.

6. Lagring och radering av uppgifter

Chassinumret lagras i Polestars moln så länge som abonnemanget är aktivt. Efter att abonnemanget inaktiverats, lagras VIN, hastighet och position, och trängselinformation i högst 90 dagar, om det inte strider mot nationell lagstiftning.

7. Övrigt

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy .

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: