Integritet

Integritetsmeddelande ‒ Incheckning

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, i det följande kallad "Polestar", "vi" och "vår", är den personuppgiftsansvariga som kommer att behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Ändamål och rättslig grund för behandling

När du använder Polestar-incheckningen kommer vi att använda de uppgifter som du lämnar samt andra relevanta uppgifter som vi har om dig för följande ändamål:

  • För att få tillträde till dina kunduppgifter (dina grundläggande uppgifter, ditt Polestar ID-konto, eventuella produkter eller tjänster som du har beställt (inklusive uppgifter om dessa) och deras status, eventuella testkörningar eller servicebokningar som du har bokat, dina tidigare kontakter med oss, dina köpförsök, vilka kontaktmetoder du vill använda och vilken reklam eller information som du har bett att få (inklusive nyhetsbrev)). Om en representant för Polestar har bett dig att använda incheckningsfunktionen kommer den personen att ha tillträde till och kunna ändra dina uppgifter.
  • För att låta en representant för Polestar läsa eller ändra information om ett kundsupportärende som du har bett oss att hjälpa till med. Om det inte finns något ärende kan Polestar-representanten skapa ett för att hjälpa dig med din begäran.
  • För att låta oss boka en testkörning åt dig, om du begär en sådan.
  • För att låta oss aktivera funktionen för att skicka nyhetsbrev eller annan reklam eller information till dig, om du begär det.
  • För att låta oss spara en fordonskonfiguration som du har skapat på en Polestar-representants enhet om du vill fortsätta med konfigurationen med oss i ett senare skede.

Du kan använda incheckningsfunktionen i vår app ("app-incheckning"), be vår representant att checka in dig för vår räkning eller skanna en QR-kod för incheckning ("webbincheckning"). Om du använder appincheckning kommer autentiseringsuppgifterna för ditt Polestar-ID att användas när du checkar in. Om du ber en representant att checka in dig för vår räkning kommer du att ombes att lämna din e-postadress, som vi skickar incheckningsuppgifterna till. Om du använder webbincheckning kommer du att ombes att ange ditt telefonnummer eller din e-postadress, och du måste bekräfta din incheckning genom att klicka på en bekräftelselänk som skickas till det telefonnummer eller den e-postadress som du har angett.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, som du ger oss när du ber vår Polestar-representant att checka in dig eller när du använder incheckningsfunktionen. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke. Du kan återta ditt samtycke genom att kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter, genom utcheckning i appen eller genom att tala med Polestar-representanten.

Utlämning och mottagare av personuppgifter

När du checkar in kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till det Polestar Space som du använder incheckningsfunktionen för, för ovanstående ändamål. Vi kommer även att lämna ut dina personuppgifter till våra dotterbolag och affärspartners, inbegripet personuppgiftsbiträden. I fråga om våra affärspartner utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, som du hittar här .

Lagringstid

Dina uppgifter kommer att vara tillgängliga för våra representanter i fyra timmar.

Vi kommer att behålla de uppgifter du lämnar när du använder incheckningsfunktionen så länge som du har ett Polestar-ID, eller om du inte har ett Polestar-ID, i upp till tre (3) år.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, se. Juridiska kontakter .

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: