Personvern

Informasjonsmerknad - Bestilling av service

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Performance AB er leverandøren av den/de tekniske plattformen(e), og Polestar Automotive Norway AS leverer bestillingen av tjenester i ditt land.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene du leverer til oss ved bestilling av service for din bil ved å bruke appen vår, nettsiden vår eller via telefon til Polestar, eller i forbindelse med ditt kjøp av tjeneste(r) for bilen din, og personopplysningene som lastes ned fra din bil i forbindelse med service i verkstedet. Formålet med behandlingen er å administrere tjenesten, gjennomføre analyse for å kunne utføre tjenesten, følge opp den utførte tjenesten og din tilfredshet gjennom undersøkelser samt å kommunisere oppdateringer som gjelder tjenesten(e) du har kjøpt. Hvis det er aktuelt med henting og levering, vil vi eller vår partner også ta kontakt med deg for å avtale et tidspunkt. Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med statistikk, forskning og utvikling og for å kommunisere med deg i forbindelse med tilbakekallinger og andre saker som gjelder bilen. Vi behandler også dine personopplysninger for å kunne gjenkjenne deg som en tilbakevendende kunde og dermed forbedre din opplevelse hos oss.

Hvis du har gitt ditt samtykke, vil vi også behandle dine personopplysninger for markedsføring av våre andre produkter og tjenester, i tillegg til produkter og tjenester som tilbys av firmaer innenfor vårt nettverk av Space-operatører via din e-post eller mobiltelefon.

Vi kan bruke dine personopplysninger til online og sosial profilering for å forbedre vår markedsføringskommunikasjon. Hvis du har godtatt vår bruk av informasjonskapsler, kan vi kombinere dine personopplysninger med din adferd online på våre nettsteder.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for å kunne administrere din bestilling av service, avtale hente- og leveringstjenester og gjennomføre analyser, er at denne behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten med deg. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for å følge opp din tilfredshet, kommunisere oppdateringer som gjelder produktet/produktene, statistikk, forskning og utvikling og for å kommunisere med deg i forbindelse med eventuelle tilbakekallinger og andre saker som gjelder produktet/produktene, samt å gjenkjenne deg som en tilbakevendende kunde, er at behandlingen er nødvendig med formål i vår legitime interesse. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med tilbakekallinger som gjennomføres etter juridiske krav, er at behandlingen er nødvendig for vår overholdelse av en juridisk forpliktelse. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger (kontaktinformasjon) for vår markedsføring, er ditt samtykke.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Dine personopplysninger vil bli avslørt for og behandlet av ditt valgte verksted, våre undergrupper og våre mulige samarbeidspartnere for formålene ovenfor. Når det gjelder våre tilknyttede selskaper eller samarbeidspartnere som er plassert utenfor EEA, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen - for å sikre dine personopplysninger.

Tid for oppbevaring av data

Vi beholder dine personopplysninger i opp til fem (5) år etter gjennomføringen av tjenesten på din bil eller fem (5) år etter utløp av servicekontrakt for bilen, hvis tjenester er utført under en servicekontrakt.

Vi vil behandle dine personopplysninger i forhold til vår markedsføring i en periode på tolv (12) måneder fra den datoen den siste tjenesten har blitt levert til deg. Hvis du har bedt om å bli avmeldt fra ytterligere markedskommunikasjon fra oss, vil vi fortsette å behandle dine personopplysninger i ytterligere tolv (12) måneder kun for statistiske formål.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som finnes i Juridiske kontakter eller vår Datavernansvarlige i kontaktdetaljene i vår Personvernerklæring.

For mer informasjon om dine rettigheter til vår behandling av dine personopplysninger, som tilgangsrett, rett til korrigering, rett til sletting (rett til å bli glemt), rett til å begrense behandlingen, rett til å protestere mot behandlingen, rett til dataportabilitet, rett til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet og kontaktdetaljer for mer informasjon og klager, samt kontaktdetaljer til vår Datavernansvarlige, bes du besøke https://www.polestar.cn/privacy-policy/.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: