Personvern

Personvernerklæring - Kanselleringer og returer

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som " Polestar ", " vi " og " vår ", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Automotive Norway AS er kontraktspartneren du har inngått avtale om bestilling og/eller tegnet salgskontrakt med, og Polestar Performance AB er leverandøren av plattformen(e) som brukes, samt betalingsprosessen.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene du leverer i forbindelse med kansellering av bestillingen din eller retur av Polestar-bilen din. Formålet med vår behandling er å administrere din forespørsel, inkludert å fastsette gyldigheten av forespørselen og din mulighet til å kansellere og/eller returnere bilen. Hvis du eller en tredjepart har utført betalinger til oss, vil vi behandle dine personopplysninger, inkludert betalingsinformasjonen, for å kunne fastsette muligheten for tilbakebetaling av beløpene (til den personen som utførte den opprinnelige betalingen), og for å avdekke svindel eller hvitvasking. Hvis du betalte med en banktransaksjon, vil vi be om og behandle informasjonen som gjelder din bankkonto (inkludert bankkontonummer og dokumentasjon på den opprinnelige transaksjonen) for dette formålet.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår juridiske forpliktelse til å levere en utbetaling (hvis du er forbruker i EØS og du ønsker å bruke din rett til å motta utbetaling under nasjonal lovgivning som implementerer EUs direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter), eller en kontraktsmessig forpliktelse i bestillingen eller salgskontrakten som du har inngått med oss. Det juridiske grunnlaget for våre aktiviteter med hensyn til tilbakebetaling av ethvert beløp vi har mottatt, er den juridiske forpliktelsen under relevante lover om svindel og hvitvasking.

Avsløring og mottakere av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli videreformidlet og behandlet av våre datterselskaper og forretningspartnere (inkludert, hvis aktuelt, finansieringsselskap eller leasingselskap, partner for henting og levering, overleveringspartner) for formålene ovenfor (inkludert kredittkontroll og kontroll i sanksjonslister). Når det gjelder tilknyttede selskaper som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen, som er tilgjengelig her .

Tid for oppbevaring av data

Vi vil beholde dine personopplysninger i opp til fire (4) år etter at du ikke lenger er registrert som eier eller fører av en Polestar-bil. I forbindelse med andre kjøp enn biler vil vi oppbevare personopplysningene dine i opptil tolv (12) måneder etter retur eller kansellering.

Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se  Juridiske kontakter .

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: