Personvern

Informasjonsmelding - Medianettsted og e-postdistribusjon

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler de personopplysningene du oppgir i forbindelse med din registrering for å motta vår mediainformasjon. Polestar Performance AB er leverandøren av den tekniske plattformen, og leverer også global kommunikasjon, og Polestar Automotive Norway AS leverer lokal kommunikasjon til markedet der du har abonnert på mediainformasjon. Det juridiske grunnlaget for vår behandling slik det er beskrevet ovenfor, er ditt samtykke. Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Vi ber deg rette en forespørsel om tilbaketrekking av samtykke til Polestar i en e-post til [email protected]

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Dine personopplysninger vil oppbevares og behandles innenfor Polestar-organisasjonen. Når det gjelder våre juridiske enheter som er plassert utenfor EEA, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil oppbevare og behandle dine personopplysninger i opptil tolv (12) måneder etter siste Polestar mediakommunikasjon.

Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se Personvern.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: