Personvern

Informasjonsmelding - Generell dataanalyse for Forskning & Utvikling av Produkter og Tjenester

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi", "oss", vil som kontrollør behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

For å få bedre forståelse for hvordan vi kan forbedre våre produkter og tjenester - og hvilke nye som skal utvikles - benytter vi en datadrevet tilnærming til kjøretøydata, produkt, kunde og salg for å informere om utviklingsretningen på produkter og tjenester. Behandlingen omfatter et stort antall analyser, modeller og undersøkelser som utføres av våre analytikere og forskere.

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er legitim interesse. Generelt vil vi ikke be om ditt samtykke, med mindre det anses nødvendig i det enkelte tilfellet eller det kreves av gjeldende lov. Vi begrenser imidlertid analysene til anonymiserte eller pseudonymiserte data der hvor dette er mulig. Behandlingen inkluderer ingen automatiske beslutninger - som profilering - om deg.

Datakategorier

De data vi behandler er ikke bundet opp til eller begrenset til spesifikke produkter eller tjenester (f.eks. Polestar Connect, Polestar ID, Connected Safety, etc.), men refererer seg til et bredt utvalg dataanalyser mot et generelt formål om produkt- og tjenesteutvikling. Ingen innsamling av data gjøres som del av databehandlingen beskrevet i denne meldingen. Men vi refererer til informasjonsmeldinger om tjenester publisert på polestar.cn for ytterligere informasjon om hvilke data som samles inn, samt om oppbevaringstiden.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Dine personopplysninger vil bli avslørt for og behandlet av undergrupper for ovenfor nevnte formål. Når det gjelder tilknyttede selskaper som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Avslutning av datainnsamling

Vi følger nøye reglene for avslutning av datainnsamling. Mer informasjon finnes i informasjonsmeldingene om tjenester som er publisert på polestar.cn. Du, som eier av kjøretøyet og andre data vi samler inn, må kontakte vår kundeservice, enten på telefon, via e-post eller med skjemaet som beskrives senere. For å finne den kontaktinformasjonen som er relevant der du bor, ber vi deg besøke polestar.cn/contact.

Rett til å framføre klage hos tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med lov og forskrift om personvern, har du rett til å innlevere klage til tilsynsmyndighetene (i Norge Datatilsynet). Tilsynsmyndighetene i Sverige er Datainspektionen med adresse:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Sverige

For å benytte deg av dine rettigheter som datasubjekt, dvs å få informasjon eller tilgang til de personopplysninger som Polestar behandler, ber vi deg bruke dette: WEBSKJEMA.

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se Personvern.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: