Personvern

Informasjonsmelding - Analyse av kjøretøydata

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi", "vår" og "oss", vil som kontrollør behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Det kreves at Polestar samler inn og rapporterer utslippsdata som del av EU-regel (EC) 692/2008 - Annex 11: data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Formålet med behandling av kjøretøyregistrerte data er for at Polestar skal gjennomføre produktforskning og -utvikling, for eksempel å forbedre og overvåke bilens kvalitet og dens sikkerhetsegenskaper. Formålet med behandlingen er også å administrere Polestars garantiforpliktelser og oppfylle juridiske krav relatert til motorutslippsdata.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er den legitime interessen basert på våre formål slik det er beskrevet ovenfor.

Det juridiske grunnlaget for å oppgi faktiske utslippsdata fra motor er å overholde Polestars juridiske forpliktelser.

Datakategorier

Vi kan samle inn data om hvordan du bruker og samhandler med bilens funksjoner og tjenester som vil resultere i statistiske data, kjøretøydata som identifiserer bilens utstyr og programvare, sensordata fra bilens aktive sikkerhetssystem, feilmeldingskoder (DTC-er) og bilens identifikasjonsnummer (VIN).

Vi kan også samle inn sikkerhetsdata som uautorisert tilgang, programvareoppdateringers autentisitet og avvik i bilens nettverk (inntrengerregistrering). I tillegg til dette vil vi samle inn bilens parametre relatert til utslipp.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

De ovennevnte datakategoriene overføres fra bilen din til Polestar. Bilens parametre relatert til overvåking av utslipp rapporteres til myndighetene i henhold til lokale regler. Kjøretøydata vil bli oppgitt til og behandlet av våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere for ovennevnte formål slik at de kan gjøre arbeid på vegne av Polestar.

Når det gjelder våre samarbeidspartnere som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Avslutning av datainnsamling

For å avslutte innsamlingen av kjøretøyregistrerte data slik det er beskrevet ovenfor, må du som eier av kjøretøyet kontakte Polestar support, enten på telefon, via e-post eller med det skjemaet som beskrives senere. For å finne den kontaktinformasjonen som er relevant der du bor, ber vi deg besøke polestar.cn/contact.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil beholde data relatert til juridiske krav opp til 3 år etter innsamling, med mindre det kreves at vi av hensyn til juridiske krav behandler visse personlige opplysninger over en lengre periode. Data om sikkerhetsuhell, legitim adferd om bilbruk og VIN vil oppbevares i 2 år. Data som gjelder aktiv sikkerhet vil imidlertid bli oppbevart i 8 år.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Som individ har du visse rettigheter i henhold til loven om generell databeskyttelse. Rettighetene som gjelder denne behandlingen av kjøretøydata er:

Rett til tilgang

Du har rett til å be om en kopi av de personopplysningene som vi lagrer om deg.

Rett til endring

Vi ønsker å forsikre oss om at dine personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte. Du kan be oss å endre eller fjerne informasjon som du mener er unøyaktig.

Rett til å slette

Du har også rett til å få dine personlige opplysninger permanent slettet dersom dine opplysninger har blitt behandlet på en ulovlig måte.

Rett til å protestere mot behandling / begrense behandling

I tillegg har du rett til å protestere mot og stanse vår innsamling av kjøretøydata og å få behandlingen begrenset under visse omstendigheter.

Rett til å framføre klage hos tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med lov og forskrift om personvern, har du rett til å innlevere klage til tilsynsmyndighetene (i Norge Datatilsynet). Tilsynsmyndighetene i Sverige er Datainspektionen med adresse:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Sverige

For å benytte deg av dine rettigheter som datasubjekt, dvs å få informasjon eller tilgang til de personopplysninger som Polestar behandler, ber vi deg bruke dette: WEBSKJEMA.

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår behandlingsansvarlige for personopplysninger, se Personvern .

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: