Personvern

Personvernerklæring - Innlogging

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi" og "oss", er den behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Når du logger inn på et Polestar-sted, bruker vi opplysningene du gir og alle relevante opplysninger vi har om deg for følgende formål:

  • La oss få tilgang til dine kundeinformasjoner (dine grunnleggende opplysninger, din Polestar ID-konto, alle produkter eller tjenester du har bestilt (inkludert detaljer) og deres status, eventuelle prøvekjøringer eller tjenestebestillinger du har tegnet deg for, din samhandlingshistorikk med oss, dine kjøpshensikter, hvilke kontaktmetoder du ønsker å bruke og hvilken markedsføring eller informasjon du har bedt om (inkludert nyhetsbrev)). Hvis en Polestar-representant har bedt deg om å bruke innloggingsfunksjonen, vil denne Polestar-representanten kunne få tilgang til og endre dine informasjoner.
  • La en Polestar-representant lese eller endre informasjonen om en kundestøtte-sak som du ber oss om å hjelpe med. Hvis det ikke eksisterer noen sak, kan Polestar-representanten opprette en sak for å hjelpe deg med forespørselen.
  • La oss bestille en prøvekjøring for deg, hvis du ber om det.
  • La oss registrere deg for nyhetsbrev eller andre markedsførings- eller informasjonsressurser, hvis du ber om det.
  • La oss lagre en bilkonfigurasjon du har laget på en enhet hos Polestar-representanten hvis du ønsker å fortsette med konfigurasjonen på et senere tidspunkt hos oss.

Du kan bruke innloggingsfunksjonen i appen vår ("app-innlogging") ved å be representanten vår om å logge inn på dine vegne, eller ved å skanne en QR-kode for innlogging ("nett-innlogging"). Hvis du bruker app-innlogging, vil ditt navn og passord for Polestar-ID bli brukt for å identifisere deg når du logger inn. Hvis du bruker nett-innlogging, vil du bli bedt om å oppgi ditt telefonnummer eller e-postadresse, og du vil måtte bekrefte innloggingen ved å klikke en bekreftelseslink som sendes til det oppgitte telefonnummeret eller e-postadressen.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er din tillatelse, som du gir oss når du ber Polestar-representanten om å logge inn, eller når du bruker innloggingsfunksjonen. Du har rett til å trekke tilbake din tillatelse til enhver tid. Du kan trekke tilbake tillatelsen ved å ta kontakt med oss med kontaktinformasjonen nedenfor, ved å logge ut i appen eller ved å snakke med Polestar-representanten.

Avsløring og mottakere av dine personopplysninger

Når du logger inn, vil vi utlevere dine personopplysninger til det Polestar-lokalet du bruker innloggingsfunksjonen i, for formålene ovenfor. Vi vil også utlevere dine personopplysninger til våre datterselskaper og forretningspartnere, inkludert databehandlere. Når det gjelder forretningspartnere som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen, som er tilgjengelig her .

Tid for oppbevaring av data

Opplysningene dine vil være tilgjengelig for våre representanter i fire timer.

Vi vil beholde opplysningene som er levert ved å bruke innloggingsfunksjonen så lenge du har en Polestar-ID eller, hvis du ikke har noen Polestar-ID, i opptil tre (3) år.

Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se Juridiske kontakter .

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: