Personvern

Informasjonsmelding - Jobbsøknader

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene som du leverer når du søker en utlyst stilling, eller sender en uoppfordret søknad, som navn, kontaktinformasjon og andre personlige data som inngår i søknaden din. Opplysningene dine vil bli behandlet i en teknisk løsning som er levert av Polestar Performance AB. Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er å administrere og vurdere jobbsøknaden din for mulig ansettelse. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene dine i forbindelse med en utlyst stilling som du har søkt, er at denne behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å fylle en ledig stilling. Vi vil da ikke kunne behandle jobbsøknaden din for andre stillinger enn den du har søkt. Hvis du har sendt oss en uoppfordret søknad, er ditt samtykke det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene, som du gir ved å krysse av i samtykkeboksen før du sender søknadsskjemaet. Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Forespørsler om tilbaketrekking av samtykke kan rettes til [email protected]

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Personopplysningene dine kan bli utlevert til og behandlet av selskaper innenfor den samme gruppen av selskaper som Polestar. I samarbeid med selskaper innenfor den samme gruppen av selskaper som Polestar som er lokalisert utenfor EØS, vil vi overføre personopplysningene dine i samsvar med standard kontraktklausuler som er godkjent av Europakommisjonen, og ivareta sikkerheten for personopplysningene dine.

Tid for oppbevaring av data

Vi beholder personopplysningene dine i en periode på to (2) år etter at stillingen du har søkt, er besatt, eller etter at du sendte din uoppfordrede søknad.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Du har rett til å be om en kopi av de personopplysningene som vi lagrer om deg. Vi ønsker å forsikre oss om at dine personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte. Ikke nøl med å spørre oss om å korrigere eller fjerne informasjon som du mener er unøyaktig. Du har også rett til å få dine personopplysninger slettet og få vår behandling av dine personopplysninger begrenset i visse sammenhenger. I tillegg har du rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine samt å motta personopplysninger som du har levert til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og å få dette overført til en annen behandlingsansvarlig. Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine i strid med personvernlover og -forskrifter, vær oppmerksom på at du har rett å sende en klage til det aktuelle tilsynsorganet.

For forespørsel vedrørende ovennevnte og for mer informasjon om dine rettigheter, ber vi deg sende en e-post til [email protected] Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter vedrørende vår behandling av personopplysningene dine og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og klager, samt kontaktdetaljer til vår Datavernansvarlige, finner du disse i Juridiske kontakter .

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: