Privacy

Kennisgeving – Boeking van de service

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert de/het technische platform(s) en Polestar Automotive Netherlands B.V. verzorgt de boekingen van de service in uw land.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verschaft bij het boeken van service aan uw voertuig via onze app, via onze website of telefonisch met Polestar, of in verband met de aankoop van service(s) voor uw voertuig, evenals de persoonsgegevens die tijdens service in de werkplaats vanuit uw voertuig worden gedownload. Doel van verwerking door ons is het afhandelen van de service, het doen van analyses om de service te kunnen leveren, follow-up op de geleverde service en het meten van uw tevredenheid via enquêtes, evenals het melden van updates met betrekking tot de service(s) die u hebt gekocht. Indien de dienst Ophalen en Afleveren van toepassing is, wordt u tevens door ons of onze partner benaderd voor het afspreken van een tijdvenster. Wij zullen de persoonsgegevens ook verwerken ten behoeve van statistieken, onderzoek en ontwikkeling en voor de communicatie met u inzake eventuele terugroepacties of andere zaken met betrekking tot het voertuig. Voorts zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn u als terugkerende klant te herkennen en zo uw ervaring met ons te kunnen verbeteren.

Als u uw toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens ook verwerken ten behoeve van marketingmateriaal voor onze andere producten en diensten, en voor de producten en diensten die via uw e-mail of mobiele telefoon worden aangeboden door bedrijven in ons netwerk van zogeheten Space operators.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als u het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites combineren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor afhandeling van uw serviceboeking, voor het plannen van de service Ophalen en Afleveren en voor het uitvoeren van analyses, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor follow-up met een tevredenheidsonderzoek, het kenbaar maken van updates met betrekking tot het product/de producten, statistieken, onderzoek en ontwikkeling en communicatie met u over eventuele terugroepacties en andere zaken met betrekking tot het product/de producten, evenals het herkennen van u als terugkerende klant, is dat deze verwerking noodzakelijk is ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang. De rechtsgrond voor verwerking door ons van uw persoonsgegevens in samenhang met terugroepacties uitgevoerd in verband met een wettelijke vereiste, is dat deze verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens (contactgegevens) voor onze marketing, is uw goedkeuring.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door de door u gekozen werkplaats, bij ons aangesloten partijen en onze potentiële zakelijke partners, met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft bij ons aangesloten partijen of onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die uw persoonsgegevens beschermen.

Bewaartijd

Wij behouden uw persoonsgegevens tot maximaal vijf (5) jaar na het uitvoeren van de service aan uw voertuig, of vijf (5) jaar na het aflopen van het servicecontract voor het voertuig indien er service onder een servicecontract is uitgevoerd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in samenhang met onze marketing gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de laatste service die aan u is geleverd. Wanneer u zich bij ons afmeldt voor verdere marketingcommunicatie onzerzijds, zullen wij uw persoonsgegevens nog twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden verwerken.

Uw rechten en contactgegevens

U hebt het recht uw goedkeuring voor onze verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens weergegeven in Juridische contacten of via onze functionaris voor gegevensbescherming waarvan de contactgegevens te vinden zijn in ons Privacybeleid.

Meer informatie over uw rechten in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens, zoals het recht van toegang, van rectificatie, van verwijdering (het recht om te worden vergeten), het recht om verwerking te limiteren, het recht om bezwaar tegen verwerking te maken, het recht op overdracht van gegevens, het recht op het neerleggen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, alsmede de contactgegevens voor verdere informatie en klachten, en de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, vindt u op https://www.polestar.cn/privacy-policy/.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: