Privacy

Kennisgeving – Connected Safety

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit in samenhang met Connected Safety te leveren, moet Polestar Performance AB ("Polestar", "we/wij", "ons"/"onze') bepaalde gegevens verwerken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons", zal uw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is Polestar in staat te stellen om u de service Connected Safety te leveren met alarmmeldingen bij lage wegfrictie (gladheid) en waarschuwingsgegevens gevarenlichten. Deze informatie wordt via internet gedeeld tussen uw eigen auto en andere auto's en zal ook door Polestar worden gebruikt voor het verbeteren van actieve veiligheidsfuncties als Pilot Assist, verkeersbordinformatie, enz.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is tevens het controleren van de prestaties van Connected Safety.

3. Gegevenscategorieën

3.1 Positie van de auto

Dit wordt gebruikt om andere auto's te informeren over de plaats waar zich een alarm heeft voorgedaan. Ook is dit nodig om u alarmmeldingen te kunnen laten ontvangen.

3.2 Tijd

Bij een alarmmelding wordt een tijdsaanduiding gegeven.

3.3 Alarmtype

Berekende wegfrictie of handmatig toegevoegd gevarenlampje zullen worden gekoppeld aan de positie van de auto. Voor de nabije toekomst staan er meer alarmtypen op de planning.

3.4 Voertuigidentificatienummer (VIN)

Als uw auto zich bij het optreden van het alarm in hetzelfde weggebied bevindt, gebruiken wij het VIN om uw auto te identificeren en op die manier de positie van uw auto te bepalen. Op die manier kunnen wij een alarmmelding naar uw auto sturen als dat relevant is.

4. Gegevensuitwisseling

Het alarmtype en de positie van de auto worden via internet gedeeld met auto's die de alarmlocatie naderen. De persoonsgegevens worden nooit overgedragen buiten de EU/EER.

5. Rechtsgrond

Polestar zal bovengenoemde persoonsgegevens verwerken om u de service Connected Safety te kunnen leveren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van de tussen u en ons aangegane overeenkomst voor Connected Safety. Daarnaast zal Polestar de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de verbetering van actieve veiligheidsfuncties als Pilot Assist, verkeersbordinformatie, enz. en voor het doorlopend controleren van de prestaties van Connected Safety in de loop van de tijd. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

6. Gegevens opslaan en wissen

Alle persoonsgegevens met betrekking tot deze service zullen maximaal één week na de verzameling ervan worden verwijderd.

7. Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: