Als fabrikant van elektrische performance-auto's is Polestar vastbesloten om de wereld te verbeteren. Wij houden ons aan de hoogste ethische normen en handelen integer. Zo hopen we het vertrouwen van onze klanten, stakeholders, collega's en gemeenschappen waar we deel van uitmaken, te verdienen en behouden.

Onze gedragscode vormt de basis voor ons handelen. De verplichtingen en beginselen die van toepassing zijn op de Polestar-groep en onze medewerkers, worden hierin beschreven.

Downloaden

Onze gedragscode voor zakelijke partners is onze norm voor zakelijk gedrag waar onze partners zich aan moeten houden.

Downloaden

Polestar streeft ernaar een cultuur te stimuleren waarin mensen zich kunnen uitspreken, die wordt gekenmerkt door openheid, integriteit en verantwoording. Dit is essentieel om onethisch gedrag of misstanden te identificeren, ertegen op te treden en te voorkomen.

Om zowel interne als externe personen (zoals zakenpartners, klanten of andere derden die bij Polestar betrokken zijn) te helpen een vermoede overtreding van de wet te melden, heeft Polestar een meldingskanaal opgezet. Zware overtredingen zijn, bijvoorbeeld het vermoeden van corruptie of fraude en inbreuken op het mededingingsrecht, milieurecht of andere wettelijke bepalingen. Polestar's functie Compliance & Ethics (naleving en ethiek) ontvangt meldingen van SpeakUp en beslist welk onderzoek wenselijk is. Anoniem melden is ook mogelijk, voor zover lokale wetgeving dat toestaat.

Meld vragen of zorgen via de SpeakUp-tool van Polestar
Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: