Privacy

Privacyverklaring - Video Player

Dit document beschrijft hoe Polestar jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer je gebruik maakt van de Polestar in car video app (de "Video App") en de diensten die Polestar levert via de Polestar website die beschikbaar wordt gesteld in de Video App (de "Polestar Diensten").

Wie we zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met adres Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Göteborg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "wij" en "onze", is de verwerkingsverantwoordelijke die jouw persoonsgegevens zal verwerken zoals hieronder beschreven.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

De gegevens die wij over je verwerken, worden uitsluitend verwerkt met het doel deze gegevens onmiddellijk te anonimiseren, zodat zij niet naar je kunnen worden herleid. Om de gegevens te anonimiseren, worden ze gedeeld met Google. De gegevens die wij met Google delen voor onmiddellijke anonimisering zijn de volgende:

Wanneer je de Video App gebruikt, verzamelt en verwerkt Polestar de volgende gegevens: apparaat-ID, apparaat browser, IP-adres van het apparaat, model en modeljaar, in welk land je woont, informatie over of de wagen stilstaat of beweegt, downloads, resets en de-installaties van de Video App, updates van de Video App, updates van het besturingssysteem, gegevens met betrekking tot de meldingen die je ontvangt, gebruikte kanalen en engagementfrequentie, schermweergaven, lengte/diepte en context in relatie tot het gebruik van de diensten die in de Video App worden aangeboden.

Wanneer je de Polestar Diensten gebruikt, verzamelt en verwerkt Polestar de volgende gegevens: informatie met betrekking tot het gebruik van video's die op de websites van Polestar worden aangeboden, zoals of een video start, pauzeert, wordt voltooid, opnieuw wordt afgespeeld, hoe lang de video is afgespeeld, enz.

De gegevens die worden verzameld en verwerkt zoals hierboven uiteengezet, worden beschouwd als jouw "persoonsgegevens".

Wanneer de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, verwerken wij geen gegevens die aan je kunnen worden gekoppeld, maar alleen geaggregeerde statistische informatie van Polestar wagens in bepaalde regio's. Wij verwerken dergelijke informatie om inzicht te krijgen over hoe de Video App en de Polestar Diensten worden gebruikt en om jouw ervaring met de Video App te verbeteren. , d.w.z. voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Wij gebruiken Google tools om beter inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag en om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de Video App te verbeteren.

De juridische grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is jouw toestemming, die je hebt gegeven voordat de gegevens worden verzameld in verband met het plaatsen van cookies. Je hebt het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door de Video App te de-installeren of opnieuw te installeren.

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden rechtstreeks van je verzameld. De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, over jou.

Met wie wij jouw persoonsgegevens delen

Wij zullen persoonsgegevens bekendmaken aan en delen met Google om de persoonsgegevens te anonimiseren. Wij kunnen de geanonimiseerde persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen en zakelijke partners. Persoonsgegevens die niet geanonimiseerd zijn, worden niet doorgegeven aan zakelijke partners die buiten de EU/EER gevestigd zijn.

Er zullen andere diensten beschikbaar zijn in de Video App dan Polestar Diensten, en links naar websites van derden. Wij zullen geen persoonsgegevens delen met deze derden. In het geval dat je gebruik maakt van de diensten van dergelijke derden, kunnen zij persoonsgegevens over je verwerken in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacybeleid.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat deze zijn geanonimiseerd of totdat je jouw toestemming intrekt.

Jouw rechten

Je hebt specifieke wettelijke rechten die door de AVG worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Je kan jouw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw gegevens, inzage krijgen in de gegevens die wij over je bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van jouw gegevens, verzoeken om overdracht van jouw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van jouw gegevens, en je kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Meer informatie over jouw rechten vind je in ons Privacybeleid.

Contactinformatie

Om gebruik te maken van jouw rechten, kan je het webformulier gebruiken dat toegankelijk is via ons Privacybeleid. Als je andere vragen hebt over gegevensbescherming bij Polestar, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie het Privacybeleid.

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: