Privacy

Kennisgeving - Polestar Fleet - Meld jouw interesse

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. De twee bedrijven beslissen gezamenlijk welk van hen je informatie zal verschaffen, op basis van de informatie die je aanlevert en het bedrijf dat je aangeeft.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van het formulier 'Meld jouw interesse'. Het doel van de verwerking door ons is je te informeren over aanstaande Polestar Fleet diensten en campagnes via verschillende communicatiekanalen (e-mail en/of telefonisch), inclusief het delen van jouw persoonsgegevens met onze partners. De gegevens die wij van je verzamelen in verband met het hierboven vermelde doel zijn:

  • Volledige naam.
  • Functie.
  • Bedrijfsnaam.
  • E-mailadres.
  • Telefoonnummer.

De rechtsgrond hiervoor is dat je door een verzoek te versturen via het internet, een callcenter of een ander kanaal instemt met onze verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door de je toegewezen retailer, bij ons aangesloten partijen en zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelen (inclusief kredietwaardigheidscontrole). Indien van toepassing worden jouw persoonsgegevens ook verstrekt aan voertuiginschrijvingsinstanties. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in verband met jouw verzoek tot gebruik van de Service, om interesse in onze producten op te volgen en om updates daaromtrent te communiceren voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf het moment van jouw eerste registratie. Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Zie ook Privacybeleid.

Uw rechten en contactgegevens

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: