Privacy

Kennisgeving – Boeking van de service

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Gotenburg, Zweden, en Polestar Automotive Belgium BV, een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0737.385.783 met het adres Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, België, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert de/het technische platform(s) en Polestar Automotive Belgium BV verzorgt de boekingen van de service in jouw land.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons verschaft bij het boeken van service aan jouw voertuig via onze app, via onze website of telefonisch met Polestar, of in verband met de aankoop van service(s) voor jouw voertuig, evenals de persoonsgegevens die tijdens service in de werkplaats vanuit jouw voertuig worden gedownload. Doel van verwerking door ons is het afhandelen van de service, het doen van analyses om de service te kunnen leveren, follow-up op de geleverde service en het meten van jouw tevredenheid via enquêtes, evenals het melden van updates met betrekking tot de service(s) die je hebt gekocht. Indien de dienst Ophalen en Afleveren van toepassing is, word je tevens door ons of onze partner benaderd voor het afspreken van een tijdvenster. Wij zullen de persoonsgegevens ook verwerken ten behoeve van statistieken, onderzoek en ontwikkeling en voor de communicatie met jou inzake eventuele terugroepacties of andere zaken met betrekking tot het voertuig. Voorts zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn je als terugkerende klant te herkennen en zo jouw ervaring met ons te kunnen verbeteren.

Als je jouw toestemming hebt gegeven, zullen wij jouw persoonsgegevens ook verwerken ten behoeve van marketingmateriaal voor onze andere producten en diensten, en voor de producten en diensten die via jouw e-mail of mobiele telefoon worden aangeboden door bedrijven in ons netwerk van zogeheten Space operators.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als je het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij jouw persoonsgegevens met jouw online gedrag op onze websites combineren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor afhandeling van jouw serviceboeking, voor het plannen van de service Ophalen en Afleveren en voor het uitvoeren van analyses, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met jou. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor follow-up met een tevredenheidsonderzoek, het kenbaar maken van updates met betrekking tot het product/de producten, statistieken, onderzoek en ontwikkeling en communicatie met jou over eventuele terugroepacties en andere zaken met betrekking tot het product/de producten, evenals het herkennen van jou als terugkerende klant, is dat deze verwerking noodzakelijk is ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang. De rechtsgrond voor verwerking door ons van jouw persoonsgegevens in samenhang met terugroepacties uitgevoerd in verband met een wettelijke vereiste, is dat deze verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens (contactgegevens) voor onze marketing, is jouw goedkeuring.

Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door de door jou gekozen werkplaats, bij ons aangesloten partijen en onze potentiële zakelijke partners, met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft bij ons aangesloten partijen of onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die jouw persoonsgegevens beschermen.

Bewaartijd

Wij behouden jouw persoonsgegevens tot maximaal vijf (5) jaar na het uitvoeren van de service aan jouw voertuig, of vijf (5) jaar na het aflopen van het servicecontract voor het voertuig indien er service onder een servicecontract is uitgevoerd.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in samenhang met onze marketing gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de laatste service die aan jou is geleverd. Wanneer je je bij ons afmeldt voor verdere marketingcommunicatie onzerzijds, zullen wij jouw persoonsgegevens nog twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden verwerken.

Jouw rechten en contactgegevens

Je hebt het recht jouw goedkeuring voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens weergegeven in Juridische contacten of via onze functionaris voor gegevensbescherming waarvan de contactgegevens te vinden zijn in ons Privacybeleid.

Meer informatie over jouw rechten in verband met onze verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals het recht van toegang, van rectificatie, van verwijdering (het recht om te worden vergeten), het recht om verwerking te limiteren, het recht om bezwaar tegen verwerking te maken, het recht op overdracht van gegevens, het recht op het neerleggen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, alsmede de contactgegevens voor verdere informatie en klachten, en de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, vind je op https://www.polestar.cn/privacy-policy/.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: