Privacy

Kennisgeving – Polestar ID

Om in staat te zijn je de volledige functionaliteit te leveren in samenhang met de service Polestar ID, moet Polestar Performance AB bepaalde gegevens verwerken.

1 Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons", zal jouw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

2 Doel en wettelijke grondslag voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aanlevert in samenhang met de registratie van jouw Polestar ID-account en jouw verdere gebruik van deze account. Doel van de verwerking door ons is het beheer van jouw Polestar ID-account (van registratie tot eventuele beëindiging van de account), het aan jou leveren van de volledige functionaliteit in samenhang met de Polestar ID, het aan je toegang verschaffen tot onze services die een Polestar ID-account vereisen en het kenbaar maken van updates in samenhang met jouw Polestar ID-account. De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons voor het beheer van jouw Polestar ID-account, het aan je leveren van de volledige functionaliteit in samenhang met Polestar ID en het verschaffen van toegang tot onze services die een Polestar ID-account vereisen, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van onze overeenkomst met jou.

3 Openbaarmaking / Ontvangers van jouw persoonsgegevens / Overdracht

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen wij jouw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

4 Bewaartijd

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal (30) dagen nadat je jouw Polestar ID hebt beëindigd, tenzij wij bepaalde persoonsgegevens op grond van wettelijke vereisten gedurende een langere periode moeten verwerken.

5 Jouw rechten en contactgegevens

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: