Privacy

Kennisgeving – Polestar Connect

Om in staat te zijn je de volledige functionaliteit in samenhang met jouw service Polestar Connect te leveren, moet Polestar Performance AB ("Polestar", "we/wij") bepaalde gegevens verwerken, met inbegrip van persoonsgegevens.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons", zal jouw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Het doel van de gegevensverwerking is Polestar in staat te stellen je de service Polestar Connect te leveren, evenals verbeterde versies van genoemde service.

GEGEVENSCATEGORIEËN

Persoonsgegevens

Voor gebruik van de service Polestar Connect is een Polestar ID vereist. Informatie over gegevensverwerking met betrekking tot het Polestar ID is te vinden in VOORWAARDEN VOOR SERVICES . De door Polestar ID verstrekte persoonsgegevens zijn jouw naam en e-mailadres. Polestar gebruikt deze gegevens om je te kunnen identificeren en om jouw persoonlijke instellingen te kunnen opslaan, die vereist zijn voor de service Polestar Connect. Naast het Polestar ID is een persoonlijk mobiel telefoonnummer vereist. Polestar Connect gebruikt het mobiele telefoonnummer om je informatie via sms te kunnen sturen.

Voertuiggegevens

Polestar Connect levert een functionaliteit waarmee de status van jouw wagen kan worden bekeken en jouw wagen op afstand kan worden bediend. Hiertoe worden telkens wanneer de sleutel uit de wagen wordt genomen de volgende gegevens van jouw wagen verzameld. Sommige van de hieronder opgesomde voertuiggegevens worden ook als persoonsgegevens beschouwd.

 • Positie van de wagen
 • Gegevens betreffende brandstofniveau
 • Gemiddeld verbruik tijdens de laatste rit
 • Gemiddelde snelheid tijdens de laatste rit
 • Kilometerteller
 • Dagteller
 • Remvloeistofpeil
 • Defecte lampjes
 • Ruitensproeiervloeistofpeil
 • Status portiervergrendeling
 • Status motorontsteking
 • Standverwarming
 • Status hybridebatterij
 • Rittenlogboek
 • Andere indicatoren wagenstatus

RECHTSGROND

Polestar zal de boven opgesomde gegevens verwerken in de mate waarin een dergelijke verwerking noodzakelijk is om de service Polestar Connect te kunnen leveren; een en ander conform de voorwaarden die tussen jou en Polestar van toepassing zijn. Je kan alleen gebruikmaken van de service als je ons toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

GEGEVENS OPSLAAN EN WISSEN

Abonnement

Wanneer jouw Polestar Connect-abonnement afloopt, worden de daarmee verband houdende gegevens, met inbegrip van jouw persoonsgegevens, na 90 dagen gewist. Voor informatie over de manier waarop er bij beëindiging van jouw overeenkomst wordt omgegaan met informatie gekoppeld aan jouw Polestar ID, verwijzen wij je naar de VOORWAARDEN VOOR SERVICES .

Verandering van eigendom

Wanneer in Polestar Connect een verandering van eigendom wordt aangemeld, worden alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, met betrekking tot de voorgaande eigenaar permanent gewist. Een verandering van eigendom kan worden aangemeld bij een Polestar Support of in de Polestar Connect App.

Rittenlogboek

Als het rittenlogboek is geactiveerd in de service Polestar Connect, worden de gegevens met betrekking tot de ritten gedurende 400 dagen opgeslagen in de Polestar-cloud en vervolgens gewist. Als je een hybride/Twin Engine-model hebt, worden ook gegevens van de route opgeslagen. Als je de service Rittenlogboek deactiveert, worden er geen gegevens over jouw ritten verzameld en worden eventuele verzamelde gegevens gewist.

Derde partij

Polestar deelt nooit gegevens met derden zonder toestemming van de klant.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over jouw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: