Polestar is een elektrisch performancemerk dat vastberaden is om de maatschappij waarin we leven te verbeteren. Wij hanteren de hoogste ethische standaard en handelen op een integere manier om het vertrouwen van onze klanten, stakeholders, collega's en de gemeenschappen waarin we actief zijn te winnen en te behouden.

Onze Gedragscode vormt de basis van onze manier van handelen. Hierin staan de verbintenissen en principes beschreven die gelden voor de Polestar-groep en onze medewerkers.

Downloaden

Onze Gedragscode voor zakenpartners is onze standaard voor zakendoen en we verwachten dat al onze zakenpartners er zich aan houden.

Downloaden

Polestar zet zich in voor het bevorderen van een 'speak up'-cultuur, gekenmerkt door openheid, integriteit en rekenschap. Dit is essentieel om onethisch gedrag of wangedrag te identificeren, erop te reageren en het te voorkomen.

Om zowel interne als externe personen (zoals zakenpartners, klanten, andere derde partijen die betrokken zijn bij Polestar) te helpen vermoedelijk wangedrag of schending van regels te melden, heeft Polestar het meldkanaal SpeakUp opgericht. Ernstige schendingen zijn bijvoorbeeld verdenkingen van corruptie, fraude, inbreuken op de mededingingswetgeving, de milieuwetgeving of andere wettelijke bepalingen. De verantwoordelijke Compliance & Ethics van Polestar ontvangt meldingen van SpeakUp en beslist over passende onderzoeksmaatregelen. Anonieme meldingen zijn mogelijk, voor zover toegestaan door de plaatselijke wetgeving.

Een probleem melden in de meldingstool SpeakUp van Polestar
Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: