Yksityisyys

Tietojen käsittelyä koskeva ilmoitus – Yleinen tietojen analyysi tutkimusta ja tuotteiden ja palveluiden kehittämistä varten

Rekisterinpitäjä

Polestar Performance AB, ruotsalainen oikeushenkilö, jonka yhtiörekisterinumero on 556653-3096 ja osoite Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, (jäljempänä "Polestar", "me"), käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä alla edelleen kuvatun mukaisesti.

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Ymmärtääksemme paremmin miten voimme kehittää tuotteitamme ja palveluitamme – ja määrittääksemme uudet kehityskohteet – olemme omaksuneet tietoon perustuvan lähestymistavan ja hyödynnämme auton tietoja, tuotetietoja, asiakastietoja ja myyntitietoja tuotteidemme ja palveluidemme kehityssuunnan määrittämisessä. Käsittely kattaa laajan alueen ja sisältää analyytikkojemme ja datatieteen asiantuntijoidemme suorittaman analytiikan, mallinnuksen ja tutkimuksen.

Tämän käsittelyn oikeusperusta on meidän legitiimi intressimme. Emme yleensä pyydä suostumustasi, ellei sitä katsota tarpeelliseksi yksittäisessä tapauksessa tai soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä. Rajoitamme analyysin kuitenkin anonymisoituihin tai pseudonymisoituihin tietoihin, kun tämä on mahdollista. Käsittely ei sisällä mitään automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.

Tietokategoriat

Käsittelemämme tiedot eivät ole sidottuja tai rajattuja määrättyihin tuotteisiin tai palveluihin (esim. Polestar Connect, Polestar ID, Connected Safety jne.) vaan ne sisältävät laajan valikoiman tietojen analyysejä, joiden yleisenä tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Mitään tietoja ei kerätä osana tässä ilmoituksessa selostettavaa tietojen käsittelyä. Mutta viittaamme sivustolla polestar.cn julkaistuihin palvelukohtaisiin tietojen käsittelyä koskeviin ilmoituksiin, jotka sisältävät lisätietoja kerättävistä tiedoista ja niiden säilytysajasta.

Tietojen luovuttaminen / vastaanottajat / siirto

Henkilötietosi luovutetaan tytäryhtiöillemme yllä mainittuja tarkoituksia varten. Siirrämme henkilötietosi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella toimiville tytäryhtiöillemme Euroopan komission vakioehtojen mukaisesti.

Tietojen keräämisen lopettaminen

Noudatamme sivustolla polestar.cn julkaistuissa palvelukohtaisissa tietojen käsittelyä koskevissa ilmoituksissa olevia tietojen keräämisen lopettamista koskevia ehtoja. Sinun tulee auton ja muiden keräämiemme tietojen omistajana ottaa yhteyttä Tekniseen palveluumme puhelimitse, sähköpostitse tai lomakkeella tämän ilmoituksen lopussa kuvatulla tavalla. Oman markkina-alueesi yhteystiedot löydät seuraavan linkin kautta: polestar.cn/contact.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön ja muiden säädösten vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen on Ruotsissa Datainspektionen, jonka osoite on seuraava:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Sweden

Käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksiasi, esim. saadaksesi tietoja Polestarin käsittelemistä henkilötiedoista tai saadaksesi pääsyn tietoihin, käytä tätä VERKKOLOMAKETTA.

Saadaksesi lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ja yhteystiedot lisätietoja ja valituksia varten sekä tietosuojavastaavamme yhteystiedot, katso Tietosuojaperiaatteet.

Polestar © 2022 Kaikki oikeudet pidätetään
Vaihda sijainti: