Databeskyttelse

Meddelelse om databeskyttelse - Opsigelser og returneringer

Ansvarlig

Polestar Performance AB, Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med registreringsnummeret 556653-3096 og adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Denmark ApS, en dansk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 42092533 med adressen Volvo Cars Denmark, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark, i det følgende kaldet "Polestar", "vi" og "vores", er fælles dataansvarlige, som vil behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor. Polestar Automotive Denmark ApS er den aftalepart, som du har indgået en ordre og/eller salgsaftale med, og Polestar Performance AB er leverandør af de(n) anvendte platform(e) samt betalingsprocesserne.

Formål med og retsgrundlag for behandling

Vi behandler de personoplysninger, du angiver i forbindelse med din opsigelse af din ordre eller returnering af dit Polestar-køretøj. Formålet med vores behandling er at administrere din anmodning, inklusive at fastlægge gyldigheden af din anmodning og din mulighed for at opsige og/eller returnere dit køretøj. Hvis du eller en tredjepart har foretaget betaling til os, behandler vi dine personoplysninger, inklusive dine betalingsoplysninger, for at fastlægge muligheden for at betale beløbene tilbage (til den person, som foretog den oprindelige betaling), samt til at registrere bedrageri eller hvidvaskning af penge. Hvis du har betalt via en bankoverførsel, beder vi om og behandler oplysninger om din bankkonto (inklusive kontonummer og bevis på udførelse af den oprindelige transaktion) til disse formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er vores retlige forpligtelse til at yde en ret til tilbagetrækning (hvis du en forbruger inden for EØS, og du ønsker at gøre brug af din ret til tilbagetrækning under national lovgivning til implementering af direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder), eller en kontraktlig forpligtelse i ordren eller salgsaftalen, som du har indgået med os. Retsgrundlaget for vores aktiviteter med hensyn til tilbagebetaling af eventuelle beløb, vi har modtaget, er den retlige forpligtelse i henhold til relevante love til forhindring af bedrageri og hvidvaskning af penge.

Videregivelse og modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives til og behandles af vores associerede selskaber og samarbejdspartnere (inklusive, hvis relevant, finansierings- eller leasingselskab, afhentnings- og leveringspartner, overdragelsespartner) til de ovennævnte formål (inklusive kontrol af kreditværdighed og sanktionslister). Med hensyn til vores samarbejdspartnere uden for EØS vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen, som kan ses her .

Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til fire (4) år, efter at du ikke længere er registreret som ejer eller fører af et Polestar-køretøj. I relation til køb af andre produkter end køretøjer opbevarer vi dine personoplysninger i op til tolv (12) måneder efter din returnering eller opsigelse.

Dine rettigheder og kontaktoplysninger til Polestar

For mere information om dine rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger og kontaktoplysninger med henblik på mere information og klager samt kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver henvises til Juridiske kontakter .

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: