Databeskyttelse

Informationsbesked – Generel dataanalyse til research og udvikling af produkter og tjenester

Ansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummer 556653-3096 med adressen Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, herefter kaldet "Polestar", "vi", "os", er den dataansvarlige, som vil behandle dine personoplysninger som yderligere beskrevet nedenfor.

Formål med og retsgrundlag for behandling

For bedre at forstå, hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester – og hvilke nye vi skal udvikle – benytter vi en datadrevet tilgang og inddrager køretøjs-, produkt-, kunde- og salgsoplysninger til at fastlægge retningen for udviklingen af produkter og tjenester. Behandlingen dækker en bred vifte af analyser, modellering og research, som udføres af vores analytikere og datateknikere.

Retsgrundlaget for denne behandling er legitime interesser. Vi vil generelt ikke anmode om dit samtykke, medmindre dette anses for nødvendigt i det individuelle tilfælde eller kræves af gældende lov. Vi vil imidlertid begrænse analyser til anonymiserede eller pseudonymiserede data, hvor det er muligt. Behandlingen omfatter ingen automatisk beslutningstagning, såsom profilering af dig.

Datakategorier

De oplysninger, vi behandler, er ikke bundet eller begrænset til bestemte produkter eller tjenester (f.eks. Polestar Connect, Polestar ID, Connected Safety osv.), men refererer til en bred vifte af dataanalyser med det generelle formål produkt- eller tjenesteudvikling. Der udføres ingen dataindsamling som del af den databehandling, der beskrives i denne besked. Men vi henviser til informationsbeskeder for tjenester offentliggjort på polestar.cn for yderligere information om, hvilke oplysninger der indsamles, og opbevaringstiden herfor.

Offentliggørelse/modtagere af dine personoplysninger/overførsel

Dine personoplysninger vil blive videregivet til og behandlet af vores associerede selskaber til ovennævnte formål. Med hensyn til associerede selskaber uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen.

Ophør af dataindsamling

Vi følger nøje reglerne for ophør af dataindsamling. For mere information henvises til informationsbeskederne om tjenester, som er offentliggjort på polestar.cn. Du skal som ejer af køretøjet og øvrige data, vi indsamler, kontakte vores kundeservice, enten pr. telefon, e-mail eller via den formular, som beskrives til sidst. De relevante kontaktoplysninger for dit marked kan ses på polestar.cn/contact.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er af den opfattelse, at vi behandler dine personoplysninger i strid med love og regler om beskyttelse af personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden i Sverige er Datainspektionen med adressen:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Sverige

For at udøve dine rettigheder som registreret, f.eks. at modtage oplysninger eller få adgang til de personoplysninger, som Polestar behandler, bedes du anvende denne WEBFORMULAR.

For mere information om dine rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger og kontaktoplysninger med henblik på mere information og klager samt kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver henvises til Databeskyttelsespolitik.

Polestar © 2022 Alle rettigheder forbeholdes
Skift placering: